SZANOWNI PAŃSTWO

25 maja zaczną obowiązywać nowe przepisy
o ochronie danych osobowych - RODO.

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, w jaki sposób Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane. Te informacje znajdą Państwo również na naszej stronie internetowej w sekcji Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

 

Bardzo prosimy o wypełnienie formularza, który znajduje się w załączniku i odesłanie skanu zgody z własnoręcznym podpisem. 

POZDRAWIAMY

FIRMA KRAMET

 


        W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/Pana danych osobowych jest FIRMA KRAMET CZESŁAW SZALACH 23-200 KRAŚNIK, UL. OBWODOWA 9, adres poczty elektronicznej: kramet@kramet.pl. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

Pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. a, b, c oraz f w następujących celach:

  1. wykonywania na nas ciążących obowiązków prawnych, np.: wystawiania 
    i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
  2. marketingowych.

 

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Kategorie danych przetwarzane przez Administratora to: imię i nazwisko, nazwa firmy, numer kontaktowy, dane teleadresowe (adres e-mail, adres miejsca zamieszkania, prowadzenia działalności) itp.

 

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać przez czas wykonywania obowiązków, np.: wystawienia faktur oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe.

 

W przypadku przedstawicieli kontrahentów, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od kontrahentów, których reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł.

 

Państwa dane przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, podatkowe księgowe, prawne, informatyczne.

 

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:

  • dostępu do swoich danych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:

- wysyłając e-mail na adres: kramet@kramet.pl

- telefonicznie pod numerem: 81/8845377

- wysyłając na adres korespondencyjny: Firma KRAMET Czesław Szalach, 23-200 Kraśnik, ul. Obwodowa 9.

 

Ponadto maja Państwo prawo do wniesienia skargi do  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

PLIK DO POBRANIA

 

Z wyrazami szacunku

 Czesław Szalach

Please publish modules in offcanvas position.